راهنمای بیماران رادیولوژی

عکس رنگی رحم چیست؟

هیستروسالپنگوگرافی (عکس رنگی رحم) چیست؟ هیستروسالپنگوگرافی یا عکس رنگی رحم معمولا برای شناخت بیماری در زنانی که مشکل باروری دارند ...