دکتر انصاری نمونه برداری مشهد

نمونه برداری چیست؟

بیوپسی (BIOPSY) چیست؟ بیوپسی که به آن تکه‌برداری و نمونه‌برداری نیز می‌گویند، یکی از  آزمایش های پزشکی است که معمولاً توسط متخصص رادیولوژی ...