سونوگرافی NT یا Nuchal-translucency چیست؟

pregnant woman and the future father of the doctor's office, ultrasound diagnostics; Shutterstock ID 172643276; PO: TODAY.com


این سونوگرافی یکی از تست های غربالگری که برای مادران باردار در هفته یازدهم تا سیزدهم بارداری توصیه می شود سونوگرافی NT است.

کاربردهای سونوگرافی NT چیست؟

– شناسایی جنین مبتلا به سندرم داون
– تعیین سن دقیق جنین و موقع دقیق زایمان طبیعی
– ثبت و بررسی وجود یا عدم وجود استخوان بینی

آمادگی های لازم قبل از انجام سونوگرافی NT:

– 20 دقیقه قبل از انجام آزمون آب میوه شیرین میل بفرمائید.
– مثانه خود را در حالت نیمه پر نگه دارید.
– سن مناسب جهت انجام آزمون هفته 13-11 حاملگی است.
– تعیین جنسیت تا قبل از هفته 18 امکان پذیر نیست لطفا سوال نفرمایید.

اقدامات لازم قبل از انجام سونوگرافی NT

– قبل از انجام سونوگرافی، پزشک خود را از سابقه اعمال جراحی قبل خود مطلع کنید.
– در صورت اطلاع از چند قلو بودن جنین خود، پزشک مربوطه را مطلع کنید.
– قبل از ورود به اتاق سونوگرافی تلفن همراه خود را خاموش کنید.

روش انجام سونوگرافی:

– شما بر روی تخت به پشت دراز می کشید ( و یا به یک سمت) ممکن است نیاز باشد که چند بار نفس خود را حبس کنید.
– سونوگرافی از روی پوست کاملا برهنه و تماس با ژل پاکیزه و مناسب انجام می شود.
– ژلی که بر روی شکم مالیده می شود، برای بهبود کیفیت امواج صوتی است.
– یک وسیله کوچک به نام مبدل (پروب) روی شکم حرکت داده می شود و تصویر ارگانهای مورد نظر روی مانیتور مشاهده می شود.
– ممکن است از شما درخواست شود تا وضعیت خود را عوض کنید تا اسکن های بیشتری انجام شود.

اقدامات لازم پس از انجام سونوگرافی:

– از شما خواسته می شود تا زمانی که رادیولوژیست اطلاعات را بررسی می کند، صبر کنید سپس جواب خود را دریافت نمائید.
– جواب سونوگرافی خود را در اسرع وقت به پزشک معالج خود نشان دهید تا سایر اقدامات لازم صورت گیرد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج + یازده =